Marika WebDesign Kotisivut yritykselle

1. Rekisterinpitäjä
Marika Nieminen
Y-tunnus 3288874-5
Puh. 044 022 0288
marika@marikawebdesign.fi

 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Marika Nieminen
044 022 0288
marika@marikawebdesign.fi

 

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkuussuhteiden ja laskuttamisen hoitamiseen. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivustojen osoitteet), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen palveluihin liittyvät tiedot.

 

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun sekä asiakkaan suostumukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esim. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa itse tietojaan. Rekisteriin kerätään tietoja myös julkisista rekistereistä, esim. www.ytj.fi.

 

 

6. Tietojen säilytysaika
Säilytän tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan tai lain salliman enimmäisajan.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli laki näin vaatii.

 

 

8. Evästeiden käyttö
Sivuillani ei käytetä evästeitä.

 

 

9. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Kerätyt henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja sitä saa käyttää vain rekisterinpitäjä. Pääsy henkilötietoihin on suojattu salasanalla.

 

 

10. Automaattinen päätöksenteko
En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa lähettämällä siitä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tetojen oikaisua. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Hänellä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

 

[cy] Marika WebDesign 3288874-5

Kotisivut yritykselle | Nettisivut yritykselle | WordPress kotisivut | Kotisivut | Edulliset kotisivut | Kotisivut Äänekoski | Kotisivut Keski-Suomi